Welkom op de vernieuwde website van het Koningspark!|info@koningsparksoest.nl

Parkeer en Wegen Verordening

Voor handhaving van de regels, als bepaald in de statuten, het huishoudelijk reglement en bepalingen hieromtrent uit de leveringsakte, stelt het bestuur voor de boete vast te stellen op € 75,00 per overtreding en vervolgens € 100,00 per dag als dwangsom, zolang de overtreding voort duurt. Voorts wordt verwezen naar amendement parkeer- en wegen verordening [...]

By | 2018-05-15T09:43:10+00:00 april 16th, 2018|Acquisitions, Financial, Taxes|0 Comments

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement 1. Algemene bepalingen Het Huishoudelijk Reglement heeft als doel om met een minimum aan regels ervoor zorg te dragen dat: - de eigenaren en bezoekers van de units elkaar niet onnodig overlast bezorgen; - voorkomen wordt dat het gemeenschappelijk eigendom een verwaarloosde indruk maakt en/of beschadigd wordt. In het Huishoudelijk Reglement kunnen alleen bepalingen opgenomen, [...]

By | 2020-02-05T16:18:09+00:00 april 16th, 2015|Acquisitions, Financial, Governments|0 Comments

Oprichtingsakte

Oprichtingsakte De VvE Bedrijvencentrum Koningspark Soest is notarieel vastgelegd middels een de Oprichtingsakte d.d. 28 februari 2002 . In de Oprichtingsakte zijn de Statuten betreffende de kwalitatieve verplichtingen van eigenaren opgenomen. De VvE valt onder een z.g. “Vereniging BW 2” Het lidmaatschap is notarieel in alle koopakten vastgelegd en wordt automatisch bij verkoop aan nieuwe [...]

By | 2020-01-28T11:04:27+00:00 april 16th, 2015|Acquisitions, Financial, Governments, Taxes|0 Comments