Welkom op de vernieuwde website van het Koningspark!|info@koningsparksoest.nl

Werkzaamheden, Opslag en Afval buitenterrein

Clausule 006 Brandgevaarlijke werkzaamheden : Deze clausule stelt de verzekerde eigenaren hierbij op voorhand aansprakelijk voor alsdan te lijden schade ten gevolgen van het niet individueel nakomen van onderstaande voorwaarden . Verzekerde is verplicht indien hij opdracht aan derden geeft tot het verrichten van werkzaamheden met gebruikmaking van open vuur-zoals lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verfbranden, [...]

By | 2018-05-15T09:35:55+00:00 april 16th, 2018|Financial, Governments, International|0 Comments

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement 1. Algemene bepalingen Het Huishoudelijk Reglement heeft als doel om met een minimum aan regels ervoor zorg te dragen dat: - de eigenaren en bezoekers van de units elkaar niet onnodig overlast bezorgen; - voorkomen wordt dat het gemeenschappelijk eigendom een verwaarloosde indruk maakt en/of beschadigd wordt. In het Huishoudelijk Reglement kunnen alleen bepalingen opgenomen, [...]

By | 2020-02-05T16:18:09+00:00 april 16th, 2015|Acquisitions, Financial, Governments|0 Comments

Oprichtingsakte

Oprichtingsakte De VvE Bedrijvencentrum Koningspark Soest is notarieel vastgelegd middels een de Oprichtingsakte d.d. 28 februari 2002 . In de Oprichtingsakte zijn de Statuten betreffende de kwalitatieve verplichtingen van eigenaren opgenomen. De VvE valt onder een z.g. “Vereniging BW 2” Het lidmaatschap is notarieel in alle koopakten vastgelegd en wordt automatisch bij verkoop aan nieuwe [...]

By | 2020-01-28T11:04:27+00:00 april 16th, 2015|Acquisitions, Financial, Governments, Taxes|0 Comments