Welkom op de vernieuwde website van het Koningspark!|info@koningsparksoest.nl

Besluit inzake uitzonderlijke schade-uitkeringen en amendement schademelding

De vergadering besluit dat schade-uitkeringen die het bedrag in de reglementen te boven gaan, door de verzekeringsmaatschappij dient te worden uitgekeerd op het rekeningnummer ten name van de vereniging van eigenaars waarop de voorschotbijdragen door de leden worden overgemaakt. Dit punt komt jaarlijks terug op de agenda en zal ieder jaar dienen te worden vastgesteld. [...]

By | 2018-05-15T09:39:54+00:00 april 16th, 2018|Financial, International, Taxes|0 Comments

Parkeer en Wegen Verordening

Voor handhaving van de regels, als bepaald in de statuten, het huishoudelijk reglement en bepalingen hieromtrent uit de leveringsakte, stelt het bestuur voor de boete vast te stellen op € 75,00 per overtreding en vervolgens € 100,00 per dag als dwangsom, zolang de overtreding voort duurt. Voorts wordt verwezen naar amendement parkeer- en wegen verordening [...]

By | 2018-05-15T09:43:10+00:00 april 16th, 2018|Acquisitions, Financial, Taxes|0 Comments

Oprichtingsakte

Oprichtingsakte De VvE Bedrijvencentrum Koningspark Soest is notarieel vastgelegd middels een de Oprichtingsakte d.d. 28 februari 2002 . In de Oprichtingsakte zijn de Statuten betreffende de kwalitatieve verplichtingen van eigenaren opgenomen. De VvE valt onder een z.g. “Vereniging BW 2” Het lidmaatschap is notarieel in alle koopakten vastgelegd en wordt automatisch bij verkoop aan nieuwe [...]

By | 2020-01-28T11:04:27+00:00 april 16th, 2015|Acquisitions, Financial, Governments, Taxes|0 Comments