Oprichtingsakte

De VvE Bedrijvencentrum Koningspark Soest is notarieel vastgelegd middels een de Oprichtingsakte d.d. 28 februari 2002 . In de Oprichtingsakte zijn de Statuten betreffende de kwalitatieve verplichtingen van eigenaren opgenomen. De VvE valt onder een z.g. “Vereniging BW 2” Het lidmaatschap is notarieel in alle koopakten vastgelegd en wordt automatisch bij verkoop aan nieuwe eigenaren opgelegd, middels het kettingbeding in de koopakten. Een actuele splitsingstekening kan bij het kadaster worden opgevraagd onder perceelnummers 12859 , resp. 12320 e.v.

Klik hier voor inzage in de oprichtingsakte van Bedrijventerrein Koningspark.