Welkom op de vernieuwde website van het Koningspark!|info@koningsparksoest.nl

Werkzaamheden, Opslag en Afval buitenterrein

Clausule 006 Brandgevaarlijke werkzaamheden : Deze clausule stelt de verzekerde eigenaren hierbij op voorhand aansprakelijk voor alsdan te lijden schade ten gevolgen van het niet individueel nakomen van onderstaande voorwaarden . Verzekerde is verplicht indien hij opdracht aan derden geeft tot het verrichten van werkzaamheden met gebruikmaking van open vuur-zoals lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verfbranden, [...]

By | 2018-05-15T09:35:55+00:00 april 16th, 2018|Financial, Governments, International|0 Comments

Besluit inzake uitzonderlijke schade-uitkeringen en amendement schademelding

De vergadering besluit dat schade-uitkeringen die het bedrag in de reglementen te boven gaan, door de verzekeringsmaatschappij dient te worden uitgekeerd op het rekeningnummer ten name van de vereniging van eigenaars waarop de voorschotbijdragen door de leden worden overgemaakt. Dit punt komt jaarlijks terug op de agenda en zal ieder jaar dienen te worden vastgesteld. [...]

By | 2018-05-15T09:39:54+00:00 april 16th, 2018|Financial, International, Taxes|0 Comments