Werkzaamheden, Opslag en Afval buitenterrein

april 16th, 2018|0 Comments

Clausule 006 Brandgevaarlijke werkzaamheden : Deze clausule stelt de verzekerde eigenaren hierbij op voorhand aansprakelijk voor alsdan te lijden schade ten gevolgen van het niet individueel nakomen [...]

Parkeer en Wegen Verordening

april 16th, 2018|0 Comments

Voor handhaving van de regels, als bepaald in de statuten, het huishoudelijk reglement en bepalingen hieromtrent uit de leveringsakte, stelt het bestuur voor de boete vast te [...]