Welkom op de vernieuwde website van het Koningspark!|info@koningsparksoest.nl
Loading...
Verordeningen en Besluiten 2018-05-15T09:45:50+00:00

Werkzaamheden, Opslag en Afval buitenterrein

april 16th, 2018|0 Comments

Clausule 006 Brandgevaarlijke werkzaamheden : Deze clausule stelt de verzekerde eigenaren hierbij op voorhand aansprakelijk voor alsdan te lijden schade ten gevolgen van het niet individueel nakomen [...]

Parkeer en Wegen Verordening

april 16th, 2018|0 Comments

Voor handhaving van de regels, als bepaald in de statuten, het huishoudelijk reglement en bepalingen hieromtrent uit de leveringsakte, stelt het bestuur voor de boete vast te [...]

Huishoudelijk Reglement

april 16th, 2015|0 Comments

Huishoudelijk Reglement 1. Algemene bepalingen Het Huishoudelijk Reglement heeft als doel om met een minimum aan regels ervoor zorg te dragen dat: - de eigenaren en bezoekers van [...]

  • Law 5

Oprichtingsakte

april 16th, 2015|0 Comments

Oprichtingsakte De VvE Bedrijvencentrum Koningspark Soest is notarieel vastgelegd middels een de Oprichtingsakte d.d. 28 februari 2002 . In de Oprichtingsakte zijn de Statuten betreffende de kwalitatieve [...]